SENT!

CA
Imatge gràfica per a SENT!, un espectacle de la Coral Lloriana Jove on diverses cançons de pop/rock s’arranjaven per ser cantades en format coral.
La proposta gràfica va consistir en un cartell i un tríptic imprès de tres colors diferents: verd, vermell i blau.
ES
Imagen gráfica para SENT!, un espectáculo de la Coral Lloriana Jove en donde se traín al escenario diferentes canciones de pop/rock adaptadas para coral. La propuesta gráfica consistió en un cartel y un tríptico en tres colores diferentes: azul, verde y rojo.

CA
Graphic design for SENT! is a show of la Coral Lloriana Jove in which famous pop/rock songs were arranged to be sung in choir format. The Graphic proposal consisted of a poster and a flyer printed in three different colors: red, blue and green.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.