Cyclin – El joc

 
CA

 

Joc de taula cooperatiu creat a partir de la tesis doctoral de Rober Trobero que tracta el procés de reproducció de les cèl·lules cancerígenes. Cada jugador representa a un anticòs, el qual ha de realitzar diverses accions per tal de controlar la propagació de la metàstasi. Cyclin és un joc de 1 a 5 jugadors, que permet diversos nivells de dificultat. El joc consta d’un tauler de joc, un tauler d’acció, 98 cartes d’acció, 30 fitxes de metastasi i 10 marcadors de torn.

ES

 

Juego de mesa cooperativo creado a partir de la tesis doctoral de Rober Trobero que trata el proceso de reproducción de las células cancerígenas. Cada jugador representa a un anticuerpo, cuyo objetivo es realizar diversas acciones para tratar de controlar la propagación de la metástasis. Cyclin es un juego de 1 a 5 jugadores que permite diversos niveles de dificultad. El juego consta de un tablero de juego, un tablero de acción, 98 cartas de acción, 30 fichas de metástasis y 10 marcadores de turno.

EN

 

Cooperative board game created from Rober Trobero’s Ph.D. thesis on the reproductive process of cancer cells. Each player represents an antibody, and the objective (aim) is to realize (carry out) several actions in order to control the spread of metastasis ( OR Each player represents an antibody that has to carry out a number of actions in order to control metastasis). Cyclin is a game for 1 to 5 players with different levels of difficulty. The game includes a mainboard, an actions board, 98 action cards, 30 metastasis tokens and 10 turn tokens.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.