CA

Joc de taula cooperatiu creat a partir de la tesis doctoral de Rober Trobero que tracte sobre el procés de reproducció de les cèl·lules cancerígenes. Cada jugador representa a un anticos, el qual ha de realitzar diverses accions per tal de controlar la propagació de la metastasi. Cyclin és un joc de 1  a 5 jugadors, que permet diversos nivells de dificultat. El joc consta d'un tauler de joc, un tauler d'acció, 98 cartes d'acció, 30 fitxes de metastasi i 10 marcadors de torn.

ES

Juego de tabla cooperativo creado a partir de la tesis doctoral de Rober Trobero que trata sobre el proceso de reproducción de las células cancerígenas. Cada jugador representa a un anticuerpo, cuyo objetivo es realizar diversas acciones para tratar de controlar la propagación de la metástasis. Cyclin es un juego de 1 a 5 jugadores que permite diversos niveles de dificultad. El juego consta de un tablero de juego, un tablero de acción, 98 cartas de acción, 30 fichas de metástasis y 10 marcadores de turno.

EN

Cooperative board game created from Rober Trobero's Ph.D. thesis on the reproductive process of cancer cells.  Each player represents an antibody, whom objective is to realize several actions in order to control the spread of metastasis. Cyclin is a game for 1 to 5 players with different levels of difficulty. The game includes a mainboard, an actions board, 98 action cards, 30 metastasis token and 10 turn tokens.