Triple Mortal

CA
Triple mortal és el salt que cal fer per passar de la protecció de les aules a la realitat del món laboral, i suposa un repte excitant alhora que vertiginós. Triple fa referència a la unió de tres centres educatius públics dedicats a l’ensenyament de les arts a la ciutat de Barcelona: la Facultat de Belles Arts, l’Escola Massana i l’Escola Llotja. Mortal és la situació que molts alumnes experimenten un cop han acabat l’etapa acadèmica i veuen davant seu l’abisme que es presenta, com també l’estat crític en el qual es troba l’ensenyament avui dia. Un total de 21 peces, que van des de les arts visuals fins al disseny gràfic, passant pel disseny industrial o l’artesania, componen una exposició que es presenta com un teló de fons que planteja reflexions sobre la precarietat d’una manera positiva però al mateix temps crítica.

De cada un dels projectes es desprèn l’ús de materials reciclats o de baix cost i d’eines a l’abast dels creadors per tal de solucionar o assenyalar les problemàtiques que els afecten. D’altra banda, les propostes tenen en compte l’estat crític de la situació política i econòmica en la qual es troba la societat actual i s’interessen per les experiències més properes. També cal recalcar el treball col•lectiu, present en moltes de les propostes, que facilita el fet de compartir els costos físics i materials, així com ampliar i pluralitzar la mirada de cada un dels membres del grup per tal d’assolir objectius comuns. Finalment, tots els projectes demostren capacitats de generar estratègies de subsistència i, per tant, de cercar formes per fer front a la situació en què estem immersos. [1]

[1] text de sala, Triple Mortal. 2013

ES
Triple mortal es el salto que se debe hacer para pasar de la protección de las aulas a la realidad del mundo laboral, y supone un repto excitante a la vez que vertiginoso. Triple hace referencia a la unión de tres centros educativos públicos dedicados a la enseñanza de las artes a la ciudad de Barcelona: la Facultad de Bellas Artes, l’Escola Massana i l’Escola Llotja. Mortal es la situación que muchos alumnos experimentan una vez han acabado su etapa académica y ven delante suyo el abismo que se acecha, como también el estado critico en el que se encuentra el ensañamiento hoy. Un total de 21 piezas, que van des de las artes visuales hasta el diseño gráfico, pasando por el diseño industrial o la artesanía, componen una exposición que se presenta como un telón de fondo que plantea reflexiones sobre la precariedad de una manera positiva al mismo tiempo que crítica.

De cada uno de los proyectos se desprende el uso de materiales reciclados o de coste bajo y de herramientas  al alcance de los creadores para dar solución o señalar los problemas que les afectan. De otro lado, las propuestas tienen en consideración el estado critica de la situación política y económica en la que se encuentra la sociedad actual y se interesa por las experiencias mas próximas. También cabe recalcar el trabajo colectivo, presente en muchas de las propuestas, que facilita el hecho de compartir los costes físicos y materiales, así como amplía y pluraliza la mirada de cada uno de los miembros del grupo para conseguir unos objetivos comunes. Finalmente, todos los proyectos demuestran capacidades de generar estrategias de subsistencia y, en consecuencia, de buscar formas para hacer frente a la situación en que estamos inmersos. [1]

[1] Texto de sala, Triple Mortal. 2013.

EN
Triple Mortal (Triple Jump) is the leap that must be made to evolve from the protection of the classroom to the reality of the workplace, which implies an exciting yet dizzying challenge. “Triple” refers to the coming together of three public educational institutions dedicated to teaching the arts in the city of Barcelona. “Mortal” is the situation faced by many students once their academic studies have come to an end and they find themselves staring into the abyss of uncertainty, as well as the critical state facing teaching today. Triple Mortal is an exhibition which brings together projects from the Faculty of Fine Arts, the Escola Llotja and the Escola Massana under one roof: a sum total of 21 pieces, spanning from the visual arts, to graphic design, to industrial design and crafts.
Triple Mortal sets the background for discussing the precariousness that often radiates from some kind of art, design or craft project today, whether from using ignoble materials, the wish to forge social bonds or the interest in generating subsistence strategies. The projects are selected on the basis of the sub-heading of precariousness, a concept with negative connotations in principle; however, all the chosen proposals are put forward from a positivist perspective without ceasing to be critical about the social circumstances they have to face. In this regard, the choice of precariousness as a central theme is not in vain, since, due to the cuts in some basic areas of the public sector, the increase in poverty and the political crisis, many people rethink their daily practices. What’s more, as it could not be any other way, the context of art, design and crafts is suffering the effects of the current conjuncture at first hand and, therefore, it seeks ways to deal with the situation in which we are immersed. [1][1] Exhibition statement, Triple Mortal. 2013.

CA
Triple Mortal va tenir lloc a la capella del Carrer Hospital i va consisitir en projectes de Judit Armengol / Isabel Barios / Joan Bennassar / Marta Callén i Julian Chamorro / Felipe Díaz / Alberto Gil / Laboratorio Inclusivo / Marta López / Sara Manzaneda / Ramon Martins / Sara Martínez i Anna Villaroya / Margarita Ortegón / Col·lectiu Quars d’una / Carlos Ruíz / Rosana Sánchez i Aris Spentsas / Octavi Serra i Mateu Targa / Col·lectiu Tropèl / Jonathan Torres / Noelia Vallano / Alona Vinç / Irena Visa i tallers a càrrec de Laboratorio Inclusivo / Nakadaska / Placa TurcaLa curatoria va ser compartida entre Alessandra Giusti i Blai Marginedas. El disseny de l’espai va ser de Blai Marginedas i el disseny gràfic va anar a càrrec de Alessandra Giusti.

CA
Triple Mortal tubó lugar en La Capella del Carrer Hospital y consisitió en proyectes de Judit Armengol / Isabel Barios / Joan Bennassar / Marta Callén i Julian Chamorro / Felipe Díaz / Alberto Gil / Laboratorio Inclusivo / Marta López / Sara Manzaneda / Ramon Martins / Sara Martínez i Anna Villaroya / Margarita Ortegón / Col·lectiu Quars d’una / Carlos Ruíz / Rosana Sánchez i Aris Spentsas / Octavi Serra i Mateu Targa / Col·lectiu Tropèl / Jonathan Torres / Noelia Vallano / Alona Vinç / Irena Visa y talleres a cargo de Laboratorio Inclusivo / Nakadaska / Placa TurcaLa curatoria fué compartida entre Alessandra Giusti y Blai Marginedas. El disseño del espacio fué idea de Blai Marginedas y Alessandra Giusti creó la imagen gràfica.

EN
Triple Mortal take place in La Capella del Carrer Hospital and consisits in projects of Judit Armengol / Isabel Barios / Joan Bennassar / Marta Callén i Julian Chamorro / Felipe Díaz / Alberto Gil / Laboratorio Inclusivo / Marta López / Sara Manzaneda / Ramon Martins / Sara Martínez i Anna Villaroya / Margarita Ortegón / Col·lectiu Quars d’una / Carlos Ruíz / Rosana Sánchez i Aris Spentsas / Octavi Serra i Mateu Targa / Col·lectiu Tropèl / Jonathan Torres / Noelia Vallano / Alona Vinç / Irena Visa and workshops of Laboratorio Inclusivo / Nakadaska / Placa TurcaThe curatorship was shared between Alessandra Giusti and Blai Marginedas. Blai Marginedas did the exhibition design white Alessandra Giusti created the graphic design.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.