CA

La següent investigació tracta sobre la noció d'ús en el camp de l'art, partint de l'apropiació (o post-producció) cultural i de les pràctiques col·lectives.

El treball analitza la gramàtica tradicional de l'art i els seus elements sintàctics d'autor, obra i espectador, per replantejar-se si tal narrativa segueix essent operativa després de l'aparició d'internet i de la revolució digital.

Aquesta aparició ha provocat un canvi en la foma d'apropar-se a la pràctica artística, fent visible la inoperativitat de l'autor romàntic i fent resorgir la figura d'una autor transdiscursiu.

Al mateix temps, també s'analitza la pràctica de l'apropiacionisme com a síndorme de l'autor que sacralitza el seu treball i impossibilita un possible ús comú.

Podeu llegir l'investigació en castellà aquí.

ES

La siguiente investigación trata sobre la noción de uso en el campo del arte, partiendo de la apropiación (o post-producción) cultural y de las prácticas colectivas.

El trabajo analiza la gramática tradicional del arte y sus elementos sintácticos de autor, obra y espectador, para replantearse si tal narrativa sigue siendo operativa después de la aparición de internet y de la revolución digital.

Dicha aparición ha conllevado un cambio en la forma de acercarse a la práctica artística, haciendo visible la inoperatividad del autor romántico y haciendo resurgir la figura de un autor transdiscrusivo.

A su vez, también se analiza la práctica del apropiacionismo cómo síndrome del autor que sacraliza su trabajo y imposibilita un posible uso común.

Podéis leer el texto de la investigación aquí.

EN

The following investigation indagates in on the notion of use in the field of art, starting from cultural appropriation (or post-production) and collective practices.

The text analyzes the traditional art grammar and its syntaxis elements of authorship, art piece, and spectatorship, to rethinking if this narrative is still operative after the appearance of the internet and the digital revolution.

This appearance has entailed a shift in the way of approaching artistic practices, visualizing the inoperability of the romantic author and resurrecting the transdiscursive author figure.

At the same time, it is analyzed the practice of appropriation against the syndrome of the author that converts art to a Sacro-speculative product that makes impossible a common use.

The Spanish version of the investigation can be found here.