CA
Logotip per Verd_Malta, una empresa de maltejat ecològic d'ordi.

ES
Logotipo para Verd_Malta, una empresa de malteado ecológico de cebada.

EN
Logo for Verd_Malta, a company of ecological barley malting process.